Ja está publicat i actuaitzats, a aquesta WEB en el apartat del menu de TORNEJOS, els Reglaments, Calendaris i Equips dels tornejos de la temposrada 2019 – 2020:

  • Intercamps CLASSIC

  • Intercamps MATCH PLAY

  • Copa Intercamps Seniors per equips (EPPA)