Els propers dies 5-6-7 de febrer de 2019, tindrá lloc la 7ª prova d’Intercamps CLASSIC, als següents camps en funció de la divisio a la que pertany cada equip:

Divisio Honor: dia 5-6 al camp de El Valles

Divisió 1: dia 6 al camp de HCP1

Divisió 2: dia 6 al camp de Fornells

Divisió 3: dia 6 al camp de La Garriga

Divisió 4: dia 6-7 al camp de Badalona

Divisió 5: dia 9 al camp de Sant Cebrià