Com a continuació de l’últim comunicat de data 29 de març sobre el retard al mes de maig de l’inici dels tornejos d’Intercamps, motivats per les restriccions de mobilitat y per la incomoditat del sénior a l’hora de jugar; us informem que després d’analitzar l’estat actual de la pandemia i amb el coneixement que tenim fins ara de la situació COVID, seguint les recomanacions de prudència dels experts COVID i com sembla ser que el dia 9 de maig s’aixecará l’estat d’emergència, per la qual cosa pressuposem que hi haurà canvis en les restriccions de mobilitat (lliures desplaçaments) i en les incomoditats  de joc (poder sortir del tee de 1 i del 10 a l’hora), fem la següent proposta provisional sobre l’inici dels tornejos:

Intercamps MATCH PLAY: Farem el que haviem previst, és a dir, iniciar la primera prova del torneig el dia 19 de maig.

Intercamps CLASSIC: Traslladem la primera prova de jugar el 5 de maig al 9 de juny. Així doncs el mes de juny jugarem 3 proves, 2 del CLASSIC (dies 2 i 9) i 1 del MATCH PLAY (dia 16).

Com els canvis en situació epidemiològica varien d’un dia per a un altre, aquesta proposta és provisional i podría canviar.

En aquesta WEB, estan publicats els nous calendaris, reglament i composició d’equips / divisions, on sempre estarán al dia davant possibles actualitzacions que es vagin produint.

Comissió Esportiva