El proper 17 de gener de 2019 a les 10,30 hores del matí, al local del camp HCP1, farem com cada any l’Assemblea Anual Ordinaria de socis del Club Semar de Pitch & Putt.

El ordre del dia será el següent:

  1. Benvinguda del president.
  2. Proposta de canvis en els estatuts (tipus de soci, sancions).
  3. Proposta de quota de soci per el 2019.
  4. Resultats del exercici 2018.
  5. Pressupostos per a l’exercici 2019.
  6. Tornejos proper any (altes i baixes)
  7. Precs y preguntes

Preguem la màxima assistencia,

La Junta de Semar