El proper 5 de març de 2020, al local de HCP1, a les 10:30 hores en primera convocatoria o a les 11:00 hores en segona convocatoria, tindrá lloc, com cada any,  l’Assemblea General Ordinaria de Socis del Club Semar.
L’ordre del dia serà el següent:
1. Benvinguda del president
2. Estatuts
3. Resultats del exercici 2019.
4. Pressupostos per l’exercici 2020.
5. Altres Temes
6. Precs i preguntes.
La Junta de Semar