El proper 15 de febrer de 2022, es convoca als socis de Semar a les dependències de HCP1, en 2ª convocatòria, a les 13:00 hores, a l’assemblea General Ordinària de Socis del Club Semar.

L’ordre del dia serà el següent:

1. Benvinguda del president

2. Resultats del exercici 2021.

3. Pressupostos per l’exercici 2022.

4. Competicions en curs

5. Objectius per la temporada 2022-2023.

6. Precs i preguntes.