A causa del poc èxit que ha tingud aquesta sortida, amb part motivat per haber-hi hagut esdeveniments propers  a aquestes dates (com son les finals d’Intercamps, tant a la zona Est com Oest, i haver-se jugat a Galícia la Copa del Mon Senior), ens veiem obligats a anul-lar, aquesta sortida.
Agraïm a tots els que ja estaveu apuntats les vostres ganes de col.laboració i sentim no haver pogut fer aquesta sortida.
D’altra banda els comuniquem que pròximament, en el mes de Septembre s’organitzarà una sortida a jugar i fer turisme a Eslovènia/Croàcia.